Esmane privaatsuspoliitika

Käesolev vorm genereerib ettevõttele väga algelise privaatsuspoliitika, mis peaks katma meie hinnangul esmase vajaduse. Antud mooduli lisamine kodulehele, ei kinnita www.koduleheturundus.ee, et see vastab andmekaitseseadusele, kuna me ei ole kursis, millist informatsiooni kajastab ettevõte oma veebilehel.

Me ei saa vastutada selle eest, millist informatsiooni kogu ettevõte – Fail on koostatud tuginedes tehtud töödele, kus kodulehel kasutatakse analüütikat, on kontaktvorm ja kogutakse teatud informatsiooni kodulehel.

Soovid saada täielikku privaatsuspoliitikat, siis soovitame soetada “Alustavale ettevõtjale Privaatsuspoliitika” toote meie e-poest.

Privaatsuspoliitika sobib eelkõige ettevõttele, kes pakub teenust. Kuna teenuse osutamisel ja toodete müümisel on mõningad erinevused. Kuid privaatsuspoliitikal on teenuse ja toote pakkumisel üldiselt sama eesmärk – kaitsta kasutaja isikuandmeid ja tagada nende konfidentsiaalsus. Siiski võib privaatsuspoliitika sisu ja detailid varieeruda sõltuvalt ettevõtte tegevusvaldkonnast, toote või teenuse tüübist.

Teenuste pakkumisel võib privaatsuspoliitika näiteks sisaldada teavet selle kohta, millist tüüpi isikuandmeid teenuse kasutajatelt kogutakse, kuidas neid andmeid kasutatakse, kuidas neid hoitakse ja kaitstakse ning millised on kasutaja õigused nende andmete suhtes.

Toodete pakkumisel võib privaatsuspoliitika sisaldada samu punkte nagu teenuste pakkumisel, kuid võib olla täiendavalt seotud toote kasutamise, tagastamise, makselahenduse ja muu sellisega.

Algeline privaatsuspoliitika

Tutvu privaatsuspoliitikaga